KEEP IT SIMPLE, s.r.o.
Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo
Slovakia

Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.69969/L

IČO : 51665328
IČ DPH : SK2120750137 podľa §7a

Contact person : Róbert Kolenčík

Phone : 00421 904 931 923

E-mail : r.kolencik@keep-it-simple.sk

This is your personalized menu. Menu will appear after successful Log-In.